REVIEW

Book Review of ‘Kuajing shenti de shehui shi: Huaqiao wangluolide cishan yu yiliao跨境身體的社會史: 華僑網絡裡的慈善與醫療 (Social History of Transnational Body: Charity and Medicine in Chinese Network), Hanxue yanjiu tongxun漢學研究通訊 (Newsletter for Research in Chinese Studies), vol.34 no.4 (November 2015), pp.41-42.